“Metrolojide Akademik Deneyim - Eğitim”

“Kalibrasyonda Güven - Tecrübe”

“Hizmette Kalite - Tam zamanında”

Bilimsel Yayınlar
Anasayfa > HAKKIMIZDA > Bilimsel Yayınlar

Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü Kalibrasyon ve Metroloji alanında yenilikleri daima yakından takip eden ve bu yeniliklere sürekli katkılar sağlayan bir konumdadır.

 

 

 1. Inter-laboratory comparison of a digital multimeter measurement in Turkey.  Scientific Reports, 13(19406), Doi: 10.1038/s41598-023-46617-8

https://www.nature.com/articles/s41598-023-46617-8         

 1. Enhancing Proficiency Testing: Exploring the Innovations in ISO/IEC 17043:2023.  Springer Science and Business Media LLC, Doi: 10.1007/s12647-023-00684-4

https://link.springer.com/article/10.1007/s12647-023-00684-4            

 1. The Effect of the Conversion Coefficients of Platinum-Based Resistance Thermometers on the Uncertainty Estimation.  International Journal of Thermodynamics, 26, Doi: 10.5541/ijot.1220322

https://dergipark.org.tr/en/pub/ijot/issue/77783/1220322

 1. Aqueous Synthesis of CdTe Quantum Dots and Optical Characterization Under High Voltage.  Acta Physica Polonica Series a, 143(3), Doi: 10.12693/APhysPolA.143.221

http://appol.ifpan.edu.pl/index.php/appa/article/view/143_221

 1. Calibration of Type S Pt/Pt\u2013Rh alloy thermocouples and Uncertainty Estimation.  Indian Journal of Pure & Applied Physics, 60(9), 783-787., Doi: 10.56042/ijpap.v60i9.64468

http://op.niscpr.res.in/index.php/IJPAP/article/view/64468

 1. Experimental study of infrared temperature measurement and blackbody radiation.  Physics Education, 56, Doi: 10.1088/1361-6552/ac1b38

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ac1b38

 1. Experimental demonstration of the thermodynamic temperature unit kelvin.  Physics Education, 56(4), Doi: 10.1088/1361-6552/abf9fc

 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/abf9fc/meta

 1. Standart Platin Direnç Termometrelerin Suyun Üçlü Noktası Hücresinde Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Hesabı.  Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 8(2), 403-406., Doi: 10.21541

https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjes/issue/52467/671590                        

 1. Use of Salt Baths in the Temperature Range from 175°C to 540°C with Uncertainties of Less than 30m°C.  International Journal of Thermophysics, 32, 505-512.,Doi:10.1007/s10765-011-0914-1                                                             

           https://link.springer.com/article/10.1007/s10765-011-0914-1

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :                    

 1. Calibration of Radiation Thermometers in bath system and Estimation of Measurement Uncertainty.  8. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 432-432.
 2. Design and comparative Analysis of Blackbody Calibration Systems for Industrial Infrared Thermometer Calibration, Turkish Physical Society 39 th International Physics Congress
 3. Comparison of ice Point and Water Triple Point Measurements in Temperature Calibrations.  5. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress.
 4. Synthesis and Characterization of Water Soluble of CdTe Quantum Dots. International Conference on Engineering Sciences, 401-407
 5. Comparison of Calibration Systems for Clinical Type Thermometer.  Turkish Physical Society 38 th International Physics Congress, 4(01), 9-13.
 6. CdTe nanocrystals studied through in-situ electro-modulation spectroscopy.  IEEE International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE), 75-77., Doi: 10.1109/OMEE.2012.6464793,2012

                                                                    

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

             

 1. Multidisipliner Alanda Yeni Trendler, Bölüm adı:(Overview of Digital Thermometers (with PRT sensor)  Calibration and Their Uncertainty Evaluation) (2022).,  Duvar Yayınları, Editör:Prof.Dr. Qurban Qasimov, Doç.Dr. Mirvari Agayeva, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 155, ISBN:978-625-8109-90-0
 2. Progress in Nanoscale and Low-Dimensional Materials and DevicesPublisher, Bölüm adı:(Reversible DC Electric Field Modification of Optical Properties of CdTe Nanocrystals) (2022)., Springer, Editör:Hilmi Ünlü, Norman J. M. Horing, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 938, ISBN:978-3-030-93459-0                
 3. Progress in Nanoscale and Low-Dimensional Materials and Devices, Bölüm adı:(II-VI Semiconductor Quantum Dots: The Evolution of Color Purity with Structure) (2022)., Springer, Editör:Hilmi Ünlü, Norman J. M. Horing, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 938, ISBN:978-3-030-93459-0
 4. Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Güncel Tartışmalar, Bölüm adı:(Sıcaklık Sensörleri, Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği Tahmini) (2022)., Duvar Yayınları, Editör:Doç. Dr. Aykut DEMİRÇALI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 245, ISBN:978-625-8109-78-8,

                                                      

                                                                                                                                                      

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

                          

 1. TS EN ISO/IEC 17043 Yeterlilik Testleri İçin Genel Şartlar Standardına Uygun Olarak Karşılaştırma Ölçümlerinin Organizasyonu.  VIII. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ, 394-399. 2013.
 2. PLATİN KÖKENLİ DİRENÇ TERMOMETRE (PRT) KALİBRASYONLARINDA MODEL FONKSİYONUN KALİBRASYON ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİNE ETKİSİ.  Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi. 2019.
 3. ISILÇİFT KALİBRASYONLARINDA HİSTEREZİS ETKİSİNİNÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİNE KATKISI.  Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi.2019.
 4. DENEY VE KALİBRASYONLARI İÇİN ISO 17025:2017STANDARDI VE RİSK TEMELLİ DÜŞÜNCE.  Ölçüm Bilim Sempozyumu ve Sergisi, 224-229.2019
 5. Electro-Optical Modulation Characteristic Member Of Group II-VI Semiconductor Nanocrytals.  11th Nanoscience and Nanotechnology Conference.2015.
 6. -40...+420 °C SICAKLIK ARALIĞINDA GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.  VIII. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ, 363-369. 2013.

 

               

 

Investigation of thermal effects on melting curves of mercury
M. Kalemci, A.T. Ince, and G. Bonnier

Use of Salt Baths in the Temperature Range from 175 °C to 540 °C with Uncertainties of Less than 30 m°C
Alper, F. Melda Patan; Ince, Ahmet T.; Aiordachioaiei, Maria

Development of a System for Temperature Profile Characterization of Baths
Mehmet K. Torun, Ahmet T. İnce
 

OMEE 2012

An Urbach study of the degree of structural disorder in CdTe nanocrystals in glass matrix
Ince A, Torun M.K., Yükselici M.H.

CdTe nanocrystals studied through in-situ electro-modulation spectroscopy
R. Ince, F.Melda Patan Alper, A. Aşıkoğlu, Ç. Allahverdi
 

Spın Coated Thın Fılm Cdse/Zns Quantum Dots For Solar Cell Applıcatıons (7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Sabancı University, 27 June – 1 July 2011)

-40...+420 °C  Sıcaklık Aralığında Göstergeli Sıcaklık Ölçer Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Ölçümü ve Sonuçların Değerlendirilmesi (VIII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongre ve Sergisi 26-28 Eylül 2013, TUBİTAK, Gebze)

ISO/IEC  17043 “Yeterlilik Testleri için Genel Şartlar”  Standardına Uygun Olarak Karşılaştırma Ölçümlerinin Organizasyonu(VIII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongre ve Sergisi 26-28 Eylül 2013, TUBİTAK, Gebze)

Investigation of the Thermoelectric  Hysteresis in Thermocouples, Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science, Portugal 2013