“Metrolojide Akademik Deneyim - Eğitim”

“Kalibrasyonda Güven - Tecrübe”

“Hizmette Kalite - Tam zamanında”

Laboratuvar Kapsamı
Anasayfa > SICAKLIK LABORATUVARI > Laboratuvar Kapsamı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ

Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0059-K

Revizyon No: 09 Tarih 11.09.2018

Kalibrasyon Laboratuarı

Adresi : Yeditepe Üniversitesi  26 Ağustos Yerleşimi KayışdağıCad. Kayışdağı34755

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : 0 216 578 06 71

Fax : 0 216 578 06 72

E-Posta : yukal@yeditepe.edu.tr

Website : http:// yukal.yeditepe.edu.tr

Kalibre Edilen Cihaz

Ölçüm Aralığı

Ölçüm Şartları

En İyi Ölçüm Kapasitesi (k=2)

Açıklamalar

Direnç Termometresi

-40ºC ≤  t ≤ 90ºC

90 ºC <  t < 250 ºC

250 ºC ≤  t ≤ 550 ºC

Sıvı Banyolarda

0,007 ºC

0,014 ºC

0,037 ºC

Buz noktası belirsizliği

dahil. Tüm tipler için.

100 ºC ≤  t ≤  650 ºC

Blok Kalibratörde

0,3 ºC

Kalibrasyon

laboratuvarda ve yerinde

yapılır.

Suyun Üçlü Noktası

0,01 ºC

Referans Suyun Üçlü Noktası Hücresi ile

0,0003 ºC

Suyun Üçlü Noktası Karşılaştırması laboratuarda yapılır.

Göstergeli Sıcaklık Ölçer

-40ºC ≤  t ≤ 90ºC

90 ºC <  t < 250 ºC

250 ºC ≤  t ≤ 550 ºC

Sıvı Banyolarda

0,007 ºC

0,014 ºC

0,037 ºC

Buz noktası belirsizliği

dahil.

100 ºC  ≤  t ≤ 650 ºC

650 ºC <  t < 900 ºC

900 ºC ≤  t ≤ 1200 ºC

Blok Kalibratörde

0,3 ºC

0,6 ºC

1,6 ºC

Tüm tipler için. Kalibrasyon  Laboratuarda ve yerinde yapılır.

100 ºC  ≤  t ≤ 650 ºC

650 ºC <  t < 900 ºC

900 ºC ≤  t ≤ 1200 ºC

Üç bölgeden ısıtmalı tüp fırında

1,8 ºC

2,0 ºC

2,3 ºC

Tüm tipler için. Kalibrasyon  Laboratuarda yapılır.

50 ºC ≤  t ≤   500 ºC

Yüzey Sıcaklık Kalibratöründe

1,2 ºC

Yüzey sensörlü termometre tipleri

Sıvılı Cam Termometre

-40ºC ≤  t ≤ 90ºC

90 ºC <  t < 250 ºC

250 ºC ≤  t ≤  550 ºC

Sıvı banyolarda

0,01 ºC

0,02 ºC

0,04 ºC

Buz noktası belirsizliği dahil. Tüm tipler için.

0,01 ºC çözünürlüklü termometre için.

Isıl Çift

(B tipi ≥ 600) 

-40 ºC ≤  t ≤  550 ºC

Sıvı Banyolarda

0,42ºC

Buz noktası belirsizliği dahil. Tüm tipler için

(eksi sıcaklıklarda B tipi hariç) Kalibrasyon Laboratuarda yapılır.

100 ºC  ≤  t ≤ 650 ºC

650 ºC <  t < 900 ºC

900 ºC ≤  t ≤ 1200 ºC

Blok Kalibratörde Kalibrasyon

0,60 ºC

1,08 ºC

1,62 ºC

Tüm tipler için. Kalibrasyon   Laboratuarda ve yerinde yapılır.

100 ºC ≤  t ≤ 1200 ºC

Üç bölgeden ısıtmalı tüp fırında

2,30 ºC

Tüm tipler için. Kalibrasyon  Laboratuarda yapılır.

Blok Kalibratörler

100 ºC  ≤  t ≤ 650 ºC

650 ºC <  t < 900 ºC

900 ºC ≤  t ≤ 1200 ºC

Kararlılık ve Sıcaklık Dağılım Ölçümü

0,9 ºC

1,8 ºC

2,4 ºC

EUROMET/cg-13/v.01

Klavuzuna göre              

Radyasyon Termometresi

-40 ºC ≤  t ≤ 200ºC

50 ºC <  t ≤  100 ºC

100 ºC ≤  t ≤   300 ºC

300 ºC ≤  t ≤   500 ºC

500 ºC ≤  t ≤   700 ºC

40 ºC ≤  t ≤ 200ºC

50 ºC <  t ≤  100 ºC

100 ºC ≤  t ≤   300 ºC

300 ºC ≤  t ≤   500 ºC

500 ºC ≤  t ≤   700 ºC

Karşılaştırmalı

kalibrasyon

(referans siyah

cisim kullanılarak)

 

 

 

 

Karşılaştırmalı

kalibrasyon

(pirometre ile)

1,2 ºC

1,2 ºC

1,8 ºC

2,2 ºC

3,2 ºC

 

 

 

 

1,7 ºC

1,7 ºC

2,4 ºC

2,6 ºC

3,6 ºC

ε= 0,99 ve 1,0

(emissivite)

IR Kalibratör ve Siyah Cisim

-40 ºC ≤  t ≤  100 ºC

100 ºC <  t ≤  400 ºC

400 ºC ≤  t ≤  700 ºC

 

50ºC ≤ T ≤ 300ºC Dalga Boyu : 8 µm - 14 µm

150ºC ≤T≤     1000ºC        Dalga Boyu:  3.9µm

1,09 ºC

1,74 ºC

2,24 ºC

 

Karşılaştırma Ölçümü

Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Dağılımı Etüv, Fırın, Buz Dolabı, Soğuk Oda, Derin Dondurucu, Klima Kabini,Otoklav vb.

-40 ºC ≤  t ≤  180 ºC

180ºC <  t ≤  250 ºC

 

 

Metod a (boş hacim)
Metod 1 (ışıma etkisi) 

1,41 ºC

2,00 ºC

 

Yerinde kalibrasyon TS EN 60068-3-11 TS 5151, TS6053, TS 8107 DKD R5-7