“Metrolojide Akademik Deneyim - Eğitim”

“Kalibrasyonda Güven - Tecrübe”

“Hizmette Kalite - Tam zamanında”

Kalite Politikası
Anasayfa > HAKKIMIZDA > Kalite Politikası

Yeditepe Üniversitesi Kalibrasyon Laboratuvarı YÜKAL, bilimsel ve endüstriyel metrolojiye katkıda bulunmak ve müşterilerinin ve yasal otoritelerin beklentilerine cevap vermek bir yöntem sistemi uygulamak ve geliştirmek için aşağıda ana hatlarıyla belirtilen bir kalite politikası oluşturmuş ve uygulamaktadır.

Laboratuvarın yönetim sistemi çalışmalarının ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen kalibrasyon faliyetlerinin TS EN/ISO IEC 17025:2005 standarlarının şartlarını karşılaştırmakta ölçülen cihazların ulusal ve/veya uluslararası SI bilimlerine göre izlenebilirlik zincirinin sürekliliğinin sağlamaktadır.

İyi bir mesleki ve teknik uygulama ve müşteriye hizmet verirken sağladığımız kalibrasyon hizmetinin sürekli iyileştirilmesi yönetim tarafından çeşitli eğitim ve iyileştirme toplantılarıyla sağlanmakta ve taahhüt edilmektedir. İyi mesleki ve teknik uygulama personelin teknik ve kişisel gelişimi, müşterilerilere verilen hizmetin kalitesini etkileyen tüm faktörler ortam koşulları uygun teknolojik ekipman sağlaması üst yönetim sorumlulukları arasındadır.

Laboratuvar faaliyetlerinde görev alan ve bu faaliyetlere doğrudan etkisi bulunan tüm personelin kalite sistemi özümsemiş, sürekli gelişmeye açık kalibarasyon ve kaliteyle ilgili ulusal/uluslararası standarlar konusunda eğitimli ve deneyimli olarak seçilmektedir.

Tüm müşterilere aynı kalitede ve taraf gözetmeksizin hizmet verilmektedir.

Verdiği hizmet ve eğitim kalitesi ile sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedef olarak benimsemektedir.

Laboratuvarımız üstlendiği misyon gereği ülkemiz kalite ve kalibrason sistemine katkıda bulunmak amacı ile alanında önder bir laboratuvar olma yolunda ilerlemektedir.

Laboratuvar Yöneticisi