“Metrolojide Akademik Deneyim - Eğitim”

“Kalibrasyonda Güven - Tecrübe”

“Hizmette Kalite - Tam zamanında”

Kalite Politikası
Anasayfa > HAKKIMIZDA > Kalite Politikası

KALİTE  POLİTİKASI

 

Yeditepe Üniversitesi Kalibrasyon Laboratuvarı YÜKAL, bilimsel ve endüstriyel metrolojiye katkıda bulunmak ve müşterilerinin ve yasal otoritelerin beklentilerine cevap verecek bir yönetim sistemi uygulamak ve geliştirmek için aşağıda ana hatlarıyla belirtilen bir kalite politikası oluşturmuş ve uygulamaktadır.

 

Laboratuvarın yönetim sistemi çalışmalarının ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen kalibrasyon faaliyetlerinin TS EN/ISO IEC 17025:2017 standardının şartlarını karşılamakta ve ölçülen cihazların ulusal ve/veya uluslar arası SI birimlerine göre izlenebilirlik zincirinin sürekliliğinin sağlamaktadır.

 

İyi bir mesleki ve teknik uygulama ve müşteriye hizmet verirken sağladığımız kalibrasyon hizmetinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi yönetim tarafından çeşitli eğitim ve iyileştirme toplantılarıyla sağlanmakta ve taahhüt edilmektedir. İyi mesleki ve teknik uygulama personelin teknik ve kişisel gelişimi, müşterilere verilen hizmetin kalitesini etkileyen tüm faktörler ortam koşulları ve uygun teknolojik ekipmanın sağlanması üst yönetimin sorumlulukları arasındadır.

 

Laboratuvar faaliyetlerinde görev alan ve bu faaliyetlere doğrudan etkisi bulunan tüm personelinin kalite sistemini çok iyi özümsemiş, sürekli gelişmeye açık, kalibrasyon ve kaliteyle ilgili ulusal/uluslararası standartlar konusunda eğitimli ve deneyimli olarak seçilmektedir.

 

Laboratuvar Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Melda PATAN ALPER