“Metrolojide Akademik Deneyim - Eğitim”

“Kalibrasyonda Güven - Tecrübe”

“Hizmette Kalite - Tam zamanında”

SÜN (Suyun Üçlü Noktası) Satışları
Anasayfa > SICAKLIK LABORATUVARI > SÜN (Suyun Üçlü Noktası) Satışları

Suyun üçlü noktasının sıcaklığı; saf suyun, buzun ve buharın termal dengede
bulunduğu sıcaklıktır. Suyun üçlü noktası (SÜN) 1990 Uluslararası Sıcaklık Ölçeği’nin (ITS-90) temel olarak tanımlanmış sabit noktasıdır. Aynı zamanda Kelvin Termodinamik Sıcaklık Ölçeğinde de tanımlanmış noktalardan biridir. Bu sıcaklık ITS-90 ölçeğinde 0.01 ˚C, Kelvin Termodinamik Sıcaklık Ölçeğinde 273.16 K olarak kabul edilmiştir. SÜN hücreleri, Uluslar arası Sıcaklık Ölçeği(ITS-90) uyumlu Standart Platin Direnç termometrelerin (SPRT ve/veya PRT) kalibrasyonunda ve/veya bu termometrelerin ara kontrollerinde kullanılır.

 

Hücrelerin Yapımı

YUKAL,SÜN hücreleri, termometrenin girdiği delik (iç tüp) bulunan silindirik borosilikat cam tüplerden imal edilirler. SÜN hücresinin doğru, kararlı ve tekrarlanabilir sıcaklığa sahip olma yeteneği hücre içerisindeki suyun saflığına bağlıdır. YUKAL hücreleri çok iyi bir şekilde kimyasal yöntemlerle temizlenir ve özel yöntemlerle dinlendirilir. Bundan sonra hücreler saf su ile doldurulur ve hava almadan kapatılır. SÜN hücreleri için kullanılan saf su, safsızlık ihtimalini ortadan kaldıran ve izotop oranlarında önemli bir değişikliğe imkan vermeyen özel dizayn edilmiş cihazlarda elde edilir.


Hücrelerin Hazırlanması

Termometrenin girdiği deliğin (iç tüp) çevresinde 6-8 mm kalınlığında buz tabakası oluşturmak için, iç tüpün içine ufalanmış kuru buz (katı CO2 ) atılır. Tüpün içerisine oda sıcaklığında bulunan metal ya da cam bir çubuk daldırmak veya su doldurmak vasıtasıyla buz ile cam arasında su tabakası oluşacak kadar erime sağlanır. Bu durumda buz tabakası cam tüp çevresinde serbestçe dönebilmelidir. Bu su-buz yüzeyi tüp etrafında izotermal bir zarf oluşturur. Bundan sonra buz tabakasını korumak ve termal radyasyonu önlemek amacıyla SÜN hücresi, sıcaklığı yaklaşık 0.001 ºC civarında olan alkol banyosunda muhafaza edilerek ölçümler gerçekleştirilir.


Hücrelerin Ölçümleri ve Sertifikalandırılması

Yukarıdaki yönteme göre hazırlanan SÜN hücreleri 24 saat dinlendirilir, ve sonrasında ölçümler YUKALreferans SÜN hücresi ile karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilir. SÜN hücrelerinin ölçümleri, 25 ohmluk SPRT ve Fluke 1594A direnç köprüsü (dış direnci bağlantısı, Tinsley Model 25 ohm ±0.01 oC) kullanılarak 1 mA akımda ve √2 mA’de gerçekleştirilir. SPRT için sıfır mA de Ro direnç oranları hesaplanır ve ölçümler en az dört gün boyunca tekrarlanır. Test ve/veya YUKAL yapımı SÜN hücrelerinin boyutlarına göre hesaplanan hidrostatik basınç düzeltmesi tüm ölçümlere eklenir. Test SÜN hücresine ait sonucun Referans SÜN hücresi ölçüm belirsizliği değerinin altında olması beklenir. Referans hücrenin izlenebilirliği Ulusal Metroloji Enstitisü (UME)’den sağlanır. YUKAL, Akreditasyon kapsamında SÜN ölçüm 0,0003 ºColarak beyan etmektedir (%95 güvenlik sınırı ile).

 

Hücrelerin Modelleri
 

Hücrenin Modeli Boyutları/mm
  A B C D E F
Normal-1 12 265 300 50 30 330
Normal-2 10 265 300 50 30 330
Normal-Uzun-1 12 290 330 50 30 360
Normal-Uzun-1 10 290 330 50 30 360